ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុង Shenzhen KepuAi photoelectric Technology Co. , Ltd.
អាសយដ្ឋាន: 4 / ស្រីលេខ 149 Shenkeng Rd, Liuyue Henggang ស្រុក Longgang, ក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន
ទូរស័ព្ទ: +86 755 28580707
Phone : +86 137 6044 3155
Email : kepuaigd@163.com
ទូរសារ : +86 755 28580825
Whatsapp : +86 137 6044 3155


WhatsApp Online Chat !