ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഷേന്ഴേൻ കെപുഐ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ടെക്നോളജി കോര്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ്
വിലാസം: 4 / എഫ്, നമ്പർ 149 ശെന്കെന്ഗ് Rd,, ലിഉയുഎ ഹെന്ഗ്ഗന്ഗ്, ലൊന്ഗ്ഗന്ഗ് ജില്ല, ഷേന്ഴേൻ, ചൈന
ഫോൺ: +86 755 ൨൮൫൮൦൭൦൭
Phone : +86 137 6044 3155
Email : kepuaigd@163.com
ഫാക്സ് : +86 755 28580825
Whatsapp : +86 137 6044 3155


WhatsApp Online Chat !